Veelgestelde Vragen 2019-10-09T15:35:53+00:00

Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een overzicht aan van de veelgestelde vragen omtrent de BTW teruggave voor Zonnepanelen. Wanneer uw vraag er niet bij staat dan gelieve contact met ons opnemen via de e-mail of chat functionaliteit rechts onderin uw scherm. Wij doen ons best om alle e-mails binnen één werkdag te beantwoorden.

Ik moet mijn rekeningnummer doorgeven, hoe doe ik dat?

Stap 1: Inloggen
Via de volgende link kunt u met uw DigiD inloggen bij de belastingdienst: https://mijnzakelijk.belastingdienst.nl/onp

Stap 2: Navigeren naar het formulier
U klikt op het kopje “Mijn gegevens” en vervolgens op “Rekeningnummer wijzigen of opgeven”.

Stap 3: Formulier invullen en verzenden
Geef uw bankrekeningnummer op en vink aan dat u het wilt wijzigen voor de btw. Bij btw-subnummer vult u de laatste 2-cijfers in van uw btw-nummer. Indien u nooit eerder een btw-nummer heeft gehad is dit altijd “01”. Mocht u twijfelen, dan kunt u dit nummer raadplegen in de email die u van ons heeft ontvangen met als titel: “BTW nummer ontvangen van de Belastingdienst”. Geef bij contactgegevens uw naam en telefoonnummer op. Uw functie is “zonnepaneelhouder”. Klik vervolgens op akkoord om de gegevens te controleren en dan nog eens op akkoord om door te voeren.

Dat is het! De Belastingdienst kan de btw nu rechtstreeks op uw bankrekening storten.

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Geen probleem, onze vriendelijke support staat voor u klaar

Wat verandert er met de OVOB voor zonnepanelen?

Vanaf 1 juni 2019 kunt u zich aanmelden bij de Belastingdienst voor de OVOB, uiterlijk 20 november 2019 moet de aanmelding door de Belastingdienst ontvangen zijn. Wanneer er al een vrijstelling is voor het doen van BTW aangiften, dan gaat de Belastingdienst er automatisch vanuit dat u ook van de nieuwe OVOB regeling gebruik gaat maken (u krijgt daarvan nog bericht van de Belastingdienst). Maar in sommige situaties is het niet voordelig om gebruik te maken van de OVOB.

Wat zijn de gevolgen voor het kiezen van de OVOB?
• U doet geen BTW-aangifte meer
• U brengt geen BTW meer in rekening
• U kunt de BTW die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer terugvragen van de Belastingdienst
• U moet uw omzet wel bijhouden in uw administratie (in veel gevallen zal dat het forfait zijn wat afhankelijk is van het totaal opgewekt vermogen uitgedrukt in Wattpiek (Wp)
• Vanaf het moment dat u deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling, de OVOB, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar
• Door gebruik te maken van de OVOB krijgt u te maken met de zogenaamde herziening van eerder teruggevraagde BTW van zonnepanelen. Dat kan betekenen dat 20% van de teruggevraagde BTW bij een regulier zonnepanelen systeem en 10% van de teruggevraagde BTW in het geval van een indak systeem jaarlijks terugbetaald moet worden tenzij dat jaarlijks minder dan € 500 zou zijn. De herzieningstermijn bedraagt 5 jaar bij reguliere zonnepanelen en maar liefst 10 jaar bij een indak systeem. Zodra de herzieningsperiode voorbij is, kan van de OVOB gebruik gemaakt worden.

Voorbeeld berekening herzieningsregeling bij zonnepanelen
Voor reguliere zonnepanelen geldt een herzieningstermijn van 5 jaar. Dat betekent wanneer de zonnepanelen in 2015 zijn aangeschaft, de herzieningstermijn eind 2019 verstreken is. Wanneer de zonnepanelen in 2016 zijn aangeschaft en toen ook in 2016 de BTW van aanschaf van zonnepanelen is terugontvangen, dan moet over 2020 1/5 deel van deze teruggevraagde BTW van de aanschaf van zonnepanelen in 2016 over 2020 terugbetaald worden aan de Belastingdienst, tenzij dat bedrag € 500 of minder is, dan wordt dat vrijgesteld (BTW van de facturen van de zonnepanelen uit 2016 is minder dan € 2500).
Bij in-dak zonnepanelen is de herzieningstermijn 10 jaar, let op: dus niet 5 jaar, (teruggevraagde BTW van de facturen van deze zonnepanelen is minder dan € 5.000).

Mogelijke nadelige gevolgen OVOB
Wanneer de grens van deze € 500 per jaar overschreden wordt, is het niet verstandig om gebruik te maken van de OVOB. Immers, u moet dan jaarlijks gedurende de looptijd van de herzieningstermijn deze herzienings BTW terugbetalen aan de Belastingdienst, dat is bij niet-geïntegreerde zonnepanelen 5 jaar, bij geïntegreerde zonnepanelen 10 jaar.

In dat geval moet u de Belastingdienst (vanaf 1 juni 2019) uiterlijk 20 november 2019 laten weten dat u géén gebruik wilt maken van de OVOB. Zodra de herzieningstermijn voorbij is, kunt u zich alsnog aanmelden voor de OVOB (uiterlijk voor 20 november van het laatste herzieningsjaar).
Nadeel is wel wanneer u afziet van de OVOB voor een bepaald jaar u voor dat jaar wel het BTW forfait moet betalen (valt nu nog onder de oude KOR-regeling) maar is altijd nog gunstiger dan het terugbetalen van een gedeelte van de oude teruggevraagde BTW van de zonnepanelen.

Ook wanneer u overweegt om in 2020 een 2e set zonnepanelen te kopen, is het niet verstandig om gebruik te maken van de OVOB, immers u kunt de BTW van de aanschaf van de 2e set zonnepanelen in 2020 niet terugvragen. In dat geval moet u voor 2021 beoordelen of u onder de grens blijft van € 500 of minder, en dan eventueel uiterlijk voor 20 november 2020 de OVOB vrijstelling aanvragen met ingang van 2021, deze OVOB geldt dan minimaal 3 jaar.

Ter verduidelijking van het bovenstaande volgen hieronder een voorbeeld van de huidige situatie en een voorbeeld van de situatie vanaf 2020.

Voorbeeld 1: De kleine ondernemersregeling (KOR)
De heer Jansen laat in mei 2019 50 zonnepanelen op zijn woonhuis leggen voor een bedrag van € 14.500 (excl. € 3.045 btw). Hij registreert zich bij de Belastingdienst als ondernemer (zonnepanelen) voor de btw, krijgt ontheffing van administratieve verplichtingen en krijgt alleen over het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft een btw aangiftebiljet uitgereikt. In deze aangifte vermeldt hij het forfait dat in mindering komt op de terug te vragen btw op de aanschaf van de zonnepanelen. De heer Jansen hoeft verder niets meer te doen.

Voorbeeld 2: de OVOB
Mevrouw de Boer laat in mei 2020 voor een bedrag van € 14.500 (excl. € 3.045 btw) zonnepanelen op haar woonhuis leggen. Zij wil de btw op de aankoop terug ontvangen en registreert zich als ondernemer voor de btw. Ze kan de btw op de aankoop terugvragen en draagt btw af over de energielevering op basis van het forfait. Wanneer ze vervolgens in 2021 kiest voor de OVOB, moet ze in de jaren 2021 tot en met 2024 ieder jaar een bedrag van 1/5 x € 3.045,- = € 609 terugbetalen aan de Belastingdienst.

Ik heb twee brieven met inloggegevens ontvangen, wat moet ik hiermee?

Het kan kloppen dat u in twee aparte brieven een gebruikersnaam en wachtwoord heeft ontvangen, deze waren voorheen nodig om het bankrekeningnummer door te geven aan de Belastingdienst. Sinds enkele maanden kan dit ook gewoon met uw DigiD. Desondanks ontvangen een klanten nog steeds inloggegevens per post.

Wat betreft de ontvangen brieven is het ons advies om deze in uw persoonlijke administratie te bewaren maar er is verder geen actie benodigd aan uw zijde.

Ik wil de betaalde BTW terugvragen maar ik mis nog een verplicht onderdeel om de aanvraag online in te dienen, kan ik alvast starten met de procedure?

In de meeste gevallen wel. Het ligt eraan wat u mist en hoe lang het duurt alvorens u de gevraagde documenten kunt opleveren. Echter kunnen we in de meeste gevallen al alvast de aanvraag indienen waarna u uw dossier compleet kunt maken. Neem even contact met ons op zodat wij u hiermee verder kunnen helpen.

Ik ben al geregistreerd als ondernemer, kan ik alsnog de BTW terugvorderen?

Wanneer u al bij de Fiscus bekend bent als ondernemer kan de BTW veelal worden teruggevraagd.

Omdat we graag zo duidelijk mogelijk willen zijn treft u in onderstaand overzicht de meest voorkomende praktijksituaties.

  1. Bent u als ondernemer actief in een BV of VOF en heeft u geen eenmanszaak, dan kunnen we voor u de belasting terugvragen. Een aanvraag gaat dan in principe net zoals bij een particuliere aanvraag. bijvoorbeeld werkzaam in uw eigen BV of in een VOF, dan heeft u als particulier nog geen BTW nummer. Aanvragen werkt dan feitelijk hetzelfde als voor een particulier;
  1. Bent u als ondernemer actief maar u verricht vrijgestelde prestaties? Wij kunnen dan in de meeste gevallen via een schriftelijke procedure de BTW voor u terugvorderen.
  2. Heeft u een eenmanszaak en valt u reeds onder de kleine ondernemersregeling? Dan kan het terugvragen van de BTW voor u nadelig werken. Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen doen.

Wanneer ontvang ik de BTW teruggave op mijn bankrekening?

Op het moment van schrijven is er een flinke achterstand bij de Belastingdienst om alle aanvragen te verwerken wat resulteert in reactietijden van zo’n 6 weken alvorens we de aangifte vor u kunnen verrichten.

Al met al duurt het momenteel circa 4-6 maanden alvorens u het geld ontvangt. Dit kunnen we u echter niet beloven aangezien we afhankelijk zijn van de Belastingdienst.

De tijdspanne waarin u uw geld ontvangt is ook sterk afhankelijk van het moment in het kwartaal waarin we uw aangifte kunnen verrichten. Als u bijvoorbeeld de zonnepanelen op 5 juli heeft laten plaatsen, kunnen we niet eerder dan op 1 oktober aangifte doen over het betreffende tijdvak welke loopt van juli tot september.

Na de aangifte kan het vaak nog zo’n 2 tot 8 weken duren alvorens de Belastingdienst de aangifte heeft verwerkt en het geld op uw bankrekening kan uitbetalen.

Heeft u meer vragen? Schroom dan niet een neem contact met ons op.

Ik heb zonnepanelen welke geïntegreerd zijn in mijn dak, kan ik ook daar de BTW over terug krijgen?

Voor een zogenoemd indaksysteem verschilt de rekenmethode van de Belastingdienst met de reguliere zonnepanelen. Voor een vrijblijvend advies hierover kan u het beste contact met ons opnemen.

Vanaf wanneer merkt de Belastingdienst mij aan als ondernemer voor de BTW?

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

Wanneer is sprake van een vergoeding?

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

Kan ik er ook voor kiezen om geen ondernemer te worden?

U kunt niet kiezen om al dan niet als ondernemer te worden aangemerkt. U bent ondernemer als u regelmatig en tegen vergoeding door middel van uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf (in BTW-termen: u verricht hiermee belaste prestaties). U zult zeer waarschijnlijk wel onder de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling vallen.

Wat is de Kleine-ondernemersregeling?

De Kleine-ondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die maar heel weinig BTW hoeven te voldoen. Zolang het per saldo te betalen BTW-bedrag per jaar € 1.345 of minder is, hoeft u dit bedrag niet aan de Belastingdienst te voldoen. Als u ondernemer bent voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert, dan moet u BTW berekenen over het bedrag dat u hiervoor van uw energiebedrijf betaald krijgt. Ook moet u dan in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en zélf verbruikt. De optelsom van deze BTW-bedragen is bij particuliere eigenaren in de regel minder dan € 1.345, waardoor dan geen BTW hoeft te worden voldaan over de opgewekte stroom.

Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen of als u over een kalenderjaar per saldo meer dan € 1.345 BTW verschuldigd bent ter zake van de opgewekte stroom. U krijgt dan een aangifte omzet-belasting uitgereikt waarin u het verzoek om teruggaaf en/of de voldoening van de verschuldigde BTW kunt aangeven. Bij een verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW, dient u in dezelfde aangifte de verschuldigde BTW over de opgewekte stroom aan te geven.

Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling zullen particuliere eigenaren van zonnepanelen in de regel geen BTW hoeven te betalen ná het aangiftetijdvak waarin de zonne-panelen zijn aangeschaft. Daarom stopt de Belastingdienst met het uitreiken van BTW-aangiften na het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

Dat hangt af van de situatie:

Situatie A: zonnepanelen die niet tegelijkertijd als dakbedekking dienen (niet geïntegreerde zonnepanelen).

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag in het tijdvak van de aanschaf.

Situatie B: zonnepanelen die tegelijkertijd als dakbedekking dienen (geïntegreerde zonnepanelen).

U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat weinig voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning waartoe de dakbedekking behoort. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Waarover ben ik BTW verschuldigd?

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zoge-noemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen als u de zelf opgewekte stroom zou hebben ingekocht bij het energiebedrijf.
Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert.

Hoe bereken ik de (aftrek van) BTW in geval van aanschaf en installatie van zonnepanelen?

Situatie A: niet-geïntegreerde zonnepanelen (meest voorkomende situatie)

In de BTW-aangifte over het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen die aan u wordt uitgereikt nadat u zich heeft aangemeld bij de Belastingdienst, kunt u de voorbelasting in aftrek brengen en moet u de verschuldigde BTW over de opgewekte stroom vermelden. Het saldobedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Om de verschuldigde BTW te kunnen vaststellen zou u precies moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Ook zou u dan BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dit meestal niet vast te stellen of uit te voeren. U kunt daarom de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde BTW op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen BTW in rekening aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10000 € 200

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 60,-
Voorbelasting: € 800,-
Terug te ontvangen BTW: € 740,-

Situatie B: Geïntegreerde zonnepanelen (komt nu nog bij uitzondering voor).

Op uw BTW-aangifte moet u de verschuldigde BTW aangeven. Hierop mag u de voorbelasting in aftrek brengen. Het saldobedrag van die aangifte is het bedrag dat u terugvraagt. Ook voor deze zonnepanelen geldt dat u precies zou moeten weten hoeveel stroom u over een bepaalde periode aan het energiebedrijf levert en dat u hiervoor BTW in rekening zou moeten brengen. Ook hier geldt dat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen. U kunt daarom de hierna genoemde forfaitaire bedragen hanteren die u als verschuldigde BTW op uw aangifte kunt vermelden. De forfaits verschillen naar gelang van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruik maakt van deze forfaits brengt u geen BTW in rekening aan uw energiebedrijf.

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 5
1001 – 2000 € 10
2001 – 3000 € 20
3001 – 4000 € 30
4001 – 5000 € 40
5001 – 6000 € 50
6001 – 7000 € 60
7001 – 8000 € 70
8001 – 9000 € 80
9001 – 10000 € 90

Voor de aftrek van de BTW op de aanschaf is van belang dat deze zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van energie ook een functie als dakbedekking hebben. Voor dit laatste gebruik heeft u geen recht op aftrek (privégebruik). Dit gebruik wordt gesteld op 50%. Dat wil zeggen dat de voorbelasting voor 50% wordt toegerekend aan de functie van stroomopwekking. Daarvan wordt vervolgens 2/3 deel gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Er wordt uitgegaan van 2/3 omdat uit ervaringscijfers blijkt dat zonnepanelen gemiddeld genomen voor 2/3 deel gebruikt worden voor het leveren van stroom aan het energiebedrijf en voor 1/3 deel voor direct privéverbruik van stroom. Dit heeft tot gevolg dat u bij elkaar genomen 1/3 deel (2/3 x 50%) van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie als voorbelasting in aftrek kunt brengen.

Voorbeeld:

Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, u kunt daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 Wp.

Verschuldigde BTW: € 20,-
1/3 deel van de voorbelasting: € 500,-
Terug te ontvangen BTW: € 480,-

Wat moet ik doen voor de periode ná het tijdvak van aanschaf en installatie?

De kleine ondernemersregeling zorgt ervoor dat u per saldo geen BTW hoeft te betalen (als particuliere zonnepaneeleigenaar blijft u namelijk beneden de grens van € 1.345). De Belastingdienst zal daarom aan particuliere zonnepaneeleigenaren geen aangiftebiljetten meer uitreiken voor tijdvakken die liggen ná het tijdvak van aanschaf en installatie van de zonnepanelen. 

Er is echter nieuwe wetgeving op komst welke in zal gaan per 1 januari 2020. Zodra hier meer over duidelijk is, posten wij dit op onze website.

Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

U bent geen BTW verschuldigd over een eventuele subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

Ik val onder de kleine ondernemersregeling en heb geen uitnodiging tot het doen van aangiften meer gekregen voor tijdvakken ná het tijdvak van aanschaf. In een later tijdvak schaf ik nog enkele zonnepanelen aan en ik wil de btw hierop terugvragen. Kan ik hiervoor toch nog om een aangifte vragen?

Ja, particuliere zonnepaneelhouders kunnen zich dan opnieuw aanmelden en een verzoek doen om uitreiking van een aangifte. Het verzoek om teruggaaf van de BTW en de voldoening van verschuldigde BTW over de opgewekte stroom kunnen dan op dezelfde manier als bij de eerste aanschaf in de uitgereikte aangifte worden aangegeven.

Wat moet ik doen wanneer ik andere activiteiten begin waarvoor ik BTW-plichtig wordt naast de exploitatie van de zonnepanelen waarvoor ik onder de Kleine-ondernemersregeling val?

Indien u een tweede activiteit begint waarvoor u BTW-plichtig wordt moet u zich melden bij de Belastingdienst. In dat geval moet opnieuw beoordeeld worden of u onder de kleine ondernemersregeling kunt vallen voor het geheel van uw BTW-plichtige werkzaamheden.

Wat betekent een ontheffing van administratieve verplichtingen?

Dit houdt in dat we u na het aanmelden als BTW-ondernemer en het terugvragen van de BTW over de zonnepanelen installatie, u direct weer afmelden bij de Belastingdienst. Zo wordt u in een later stadium niet meer lastig gevallen.

Wilt u geen ontheffing, bijvoorbeeld omdat u ondernemer bent? Vul dan in het formulier bij “Bent u ondernemer" een “Ja" in. We zullen dan met u bespreken wat het beste past bij uw persoonlijke voorkeuren.

Wat zijn de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3127)?

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de teruggaaf van btw die in rekening is gebracht bij de aanschaf van zonnepanelen. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet als ondernemer geregistreerd zijn, zich alsnog kunnen aanmelden bij de Belastingdienst en om uitreiking van een aangifte verzoeken. Dit geldt ook als de zonnepanelen in 2013 of eerder zijn aangeschaft. U ontvangt dan een aangifte voor het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Via die aangifte kunt u verzoeken om teruggaaf van de btw die bij de aanschaf in rekening is gebracht.

Als u al wel als ondernemer bent geregistreerd, maar met een ingangsdatum ná het tijdvak van aan-schaf en de Belastingdienst u dus nog niet eerder uitgenodigd heeft om aangifte te doen voor het tijdvak waarin u de zonnepanelen hebt aangeschaft, kunt u (opnieuw/alsnog) om uitreiking van een aangifte vragen voor dit tijdvak.

In de aangifte over het tijdvak van aanschaf van de zonnepanelen dient behalve het verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW ook de verschuldigde BTW te worden aangeven.

Is er alsnog btw-teruggaaf mogelijk als de zonnepanelen zijn aangeschaft ná 19 juni 2013 en u zich niet hebt aangemeld als ondernemer?

Als u de zonnepanelen ná 19 juni 2013 hebt aangeschaft en u heeft zich nog niet aangemeld als ondernemer voor een verzoek om teruggaaf van de aanschaf-BTW of u hebt wel aangifte gedaan maar geen teruggaaf gevraagd voor de BTW op de aanschaf van uw zonnepanelen, dan kunt u alsnog verzoeken om uitreiking van een aangifte of een suppletie indienen voor het aangiftetijdvak van aanschaf van de zonnepanelen. In dat geval gelden de normale regels van teruggaaf van BTW en van het beleid van ambtshalve vermindering.

Succesgarantie tegen een vast laag tarief van €70,- voor uw BTW teruggave.